A konferencia programja

A konferencia programja

A programfüzet szerkesztett és nyomtatóbarát verzióját itt érheti el. // You can find the programme's edited and printable version here.

 

 

RÉSZLETES PROGRAM // PROGRAMME

 

SZERDA (szeptember 6.) // WEDNESDAY (6 September)

12:30–13:30             regisztráció // registration

13:30                        megnyitó // conference opening

14:00–15:30             párhuzamos szekciók // parallel sessions

15:30                        kávészünet // coffee break

16:00–17:30             párhuzamos szekciók // parallel sessions

17:30                        szünet // break

17:45–18:45             plenáris előadás // keynote speech: Joan Pujolar (UOC)

19:30                        fogadás // reception

 

CSÜTÖRTÖK (szeptember 7.) // THURSDAY (7 September)

8:30–9:00                 regisztráció // registration

9:00–10:00               plenáris előadás // keynote speech: Mary Bucholtz (UCSB)

10:00                        kávészünet // coffee break

10:30–12:30             párhuzamos szekciók // parallel sessions

12:30                        ebédszünet // lunch break

13:30–15:30             párhuzamos szekciók // parallel sessions

15:30                        kávészünet // coffee break

16:00–17:30             párhuzamos szekciók // parallel sessions

17:30                        kávészünet // coffee break

17:45–18:45             plenáris előadás // keynote speech: Heltai János Imre (KRE)

 

PÉNTEK (szeptember 8.) // FRIDAY (8 September)

8:30–9:00                 regisztráció // registration

9:00–11:00               párhuzamos szekciók // parallel sessions

11:00                        kávészünet // coffee break

11:20–12:00             könyvbemutatók, a konferencia zárása // book launch, closing remarks

14:00–15:30             közösségi esemény // community event

A szakmai program kávészünetei alatt Kontra Miklós szíves felajánlásából ingyenes könyv- és kü­lönnyomatbörzét tartunk a Kari Tanácsteremben.

A konferencia szakmai programjának helyszíne // Conference venue: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettu­dományi Kar, A épület (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A)

A fogadás helyszíne // Reception: MTA Domus Collegium Hungaricum (1146 Bp., Abonyi u. 10.)

A közösségi esemény helyszíne // Community event: Rácz Gyöngyi Közösségi Központ (1043 Bp., Tél u. 52.)

 

Szerda // Wednesday

12:30–13:30

Kari Tanácsterem // Faculty Council Room

 

regisztráció // registration

13:30–14:00

 

megnyitó // conference opening

 

Bartus Dávid, az ELTE BTK dékánja // dean of ELTE Faculty of Humanities

Bodó Csanád, a szervezőbizottság elnöke // head of the organising committee

 

 

A/331

 

teremfelelős:
Bodó Csanád

Kari Tanácsterem

 

teremfelelős:
Bartha Csilla

A/336

 

szekcióelnök: Vargha Fruzsina Sára, teremfelelős: Kőszegi Áron

14:00–14:30

„Tanácsolnak?” – Társasjáték a lészpedi köszönések gyakorlatáról c. műhelyfoglalkozás

 

szervező: Bodó Csanád

 

további résztvevők: Barabás Blanka,
Fazakas Noémi,

Lajos Veronika
és lészpedi meghívottak

Közös terek teremtése –
A Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport részvételi kutatási gyakorlatai

c. kiállítás
 

szervező: Bartha Csilla

 

tárlatvezetők:

Tima Péter
és Tücsök Dorottya

 

technikai megvalósítás: Tarr Zoltán

Kontra Miklós:
Az angol nyelv a mai Magyarországon

14:30–15:00

Borbély Anna:
Pozitív nyelvészet és nyelvi emlékek

15:00–15:30

Jani-Demetriou Bernadett:
A javítás mint feszültség forrása tanár-diák interakciókban

 

15:30–16:00

Kari Tanácsterem // Faculty Council Room

 

kávészünet // coffee break

 

 

A/331

 

teremfelelős:
Bodó Csanád

A/336

 

szekcióelnök: Borbély Anna, teremfelelős: Galli-Hirling Sarolta

Kari Tanácsterem

 

chair:
Gergely Szabó

16:00–16:30

Dialógus és részvétel: moldvai csángó származású nők multivokális reprezentációi
c. műhelyfoglalkozás

 

szervező: Lajos Veronika

 

további résztvevők: Botezatu Isabela

és Fazakas Noémi

Deme Andrea –
Murányi Sarolta:

„Őzés” és gyors beszéd a nyilvános megszólalásban

Jelena Ćalić &
Eszter Tarsoly:
Participatory research relationships and their ethical challenges in applied linguistics research on conflict

16:30–17:00

Galli-Hirling Sarolta:
A frazémák ismeretének mérése és annak hatásai az általános és középiskolában: kvantitatív elemzés

Nóra Schleicher &
Minna Suni:
Naming and framing newcomers in the public media in Hungary and Finland

17:00–17:30

Simon Szabolcs –
Misad Katalin:
Dél-Szlovákia kétnyelvűsége néhány szempontból – nyelvválasztás, nyelvi kompetenciák, helyi önkormányzatok hivatali kétnyelvűsége

Sanna Mustonen &
Ildikó Schmidt:
Integration of children arriving in Finland and Hungary from Ukraine

 

17:45–18:45

 

Kari Tanácsterem // Faculty Council Room

plenáris előadás // keynote speech

chair: Blanka Barabás, Gergely Szabó

 

Joan Pujolar: Linguistic transparency: the political economy of intersectionality

 

19:30–22:00

MTA Domus Collegium Hungaricum

 

fogadás // reception

 

 

Csütörtök // Thursday

8:30–9:00

Kari Tanácsterem // Faculty Council Room

 

regisztráció // registration

9:00–10:00

 

plenáris előadás // keynote speech

chair: Noémi Fazakas

 

Mary Bucholtz: Advancing Social Justice in Sociolinguistics: The Impact of Interdisciplinarity and Collaboration

10:00–10:30

kávészünet // coffee break

 

 

A/336

 

teremfelelős:
Bárth M. János

Gombocz Zoltán terem

 

teremfelelős:
Fehérvári Luca

Kari Tanácsterem

 

szekcióelnök: Sinkovics Balázs, teremfelelős: Bodó Csanád

10:30–11:00

Nyelvjárások a kétnyelvűségben – nyelvi problémák, nyelvi menedzselés
c. műhely

 

szervező: Benő Attila

 

Péntek János: A nyelv és a nyelvjárás megtartásának eltérő esélyei két nyelvjárási régió határán (Kalotaszeg példája)

 

Szoták Szilvia: Nyelvi tervezés, nyelvjárás, kétnyelvűség a változás kontextusában

 

Lechner Ilona – Márku Anita:
Az infokommunikációs korszak hatása a határon túli regionális nyelvváltozatok szókészletére

 

Presinszky Károly: A szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyvek korpuszának elemzése

a kétnyelvűség szempontjából

 

Hozzászólások, kérdések

Kapuőrök helyett személytelenített cenzúra – társadalmi digitalizálódás és demokrácia c. kerekasztal-beszélgetés

 

szervező:
Sándor Klára

 

résztvevők:
Bencsik Orsolya,
Fekete Mariann,

Jagodics Balázs,

Kónya Orsolya

és Schirm Anita

Vančo Ildikó –
Illés Dániel:
A magyar köznyelv használatával kapcsolatos vélekedések a szlovákiai magyar középiskolás diákok körében

11:00–11:30

Kozmács István –
Vančo Ildikó:
A standard nyelvváltozat mint a diszkrimináció eszköze a szlovákiai magyar nyelvtanoktatásban

11:30–12:00

Vargha Fruzsina Sára – Kocsis Zsuzsanna:
Magyar nyelvjárási magánhangzók az akusztikai térben

12:00–12:30

Petteri Laihonen – Bodó Csanád – Gáspár Judit – Jani-Demetriou Bernadett:
Családi nyelvpolitika a moldvai csángó falvakban

 

12:30–13:30

ebédszünet // lunch break

 

 

A/336

 

teremfelelős:
Bárth M. János

A/428

 

teremfelelős:
Bartha Csilla

Kari Tanácsterem

 

szekcióelnök: Berente Anikó, teremfelelős: Szabó Gergely

13:30–14:00

Nyelvjárások a kétnyelvűségben – nyelvi problémák, nyelvi menedzselés c. műhely

 

szervező: Benő Attila

 

Vukov Raffai Éva: Nyelv és identitás diskurzusai a terepen. Nyelvi-etnográfiai vizsgálatok az al-dunai székelyek körében

 

Lehoczki Anna: Nyelvjárási és kontaktológiai interferencia a horvátországi magyar nyelvhasználatban

 

Sófalvi Krisztina: A román eredetű kölcsönszavak morfológiai kérdései a mezőségi nyelvhasználatban

 

Hozzászólások, kérdések

Szerepek, identitások, tanulás – A kutató változásai a részvételi kutatásokban c. kerekasztal-beszélgetés

 

moderátor:

Bartha Csilla

 

résztvevők:
Babutsán Rita,

Borbély Anna,

Hattyár Helga,

Hámori Ágnes,
Rézműves Melinda
és Sztari Bernadett

Németh Boglárka:
A „székely beszéd” regisztrálásáról

14:00–14:30

Márku Anita:
A „Pozakarpatszki Mémek” mint a civil szociolingvisztika működő gyakorlatai

14:30–15:00

Civilek és nyelvészek
a nyelv térbeli változatosságának megjelenítésében
c. kerekasztal-beszélgetés

 

moderátor:
Szabó Gergely

 

résztvevők:
Blankó Miklós, Fazakas Noémi és Kovács Ákos

15:00–15:30

 

15:30–16:00

Kari Tanácsterem // Faculty Council Room

 

kávészünet // coffee break

 

 

A/336

 

teremfelelős:
Bárth M. János

Gombocz Zoltán terem

 

szekcióelnök: Schmidt Ildikó, teremfelelős: Szabó T. Annamária Ulla

Kari Tanácsterem

 

szekcióelnök:

Hattyár Helga

16:00–16:30

Nyelvjárások a kétnyelvűségben – nyelvi problémák, nyelvi menedzselés c. műhely

 

szervező: Benő Attila

 

Benő Attila:
Igei jelentésszerkezetek módosulása az aktív kétnyelvűségben

 

Molnár Csikós László: 
Nyelvjárási szavak fennmaradása a regionális köznyelvben (online előadás)

 

Hozzászólások, kérdések

 

Kresztyankó Annamária: A nemi határok és a zsidóság megjelenése kamaszok narratív és vizuális gyakorlataiban

Sinkovics Balázs:
A nyelvjárás hagyományőrzés? - A Szeged környéki ö-zés Hódmezővásárhelyen

16:30–17:00

Marthy Annamária:
Nyelvi ideológiák a szülésznő–szülő nő kommunikációban

Berente Anikó:
Első osztályos tanulókkal készült interjúk tapasztalatai

17:00–17:30

Szabó T. Annamária Ulla:
„A mindennapi nyelv a francia, de ha karácsonykor rájuk jön a magyar, akkor magyarul beszélnek.”  Longitudinális vizsgálatok Franciaországban

Schirm Anita: Diskurzusjelölők szociolingvisztikai interjúk nyelvi vélekedéseiben

 

17:30–17:45

Kari Tanácsterem // Faculty Council Room

 

kávészünet // coffee break

17:45–18:45

 

plenáris előadás // keynote speech

szekcióelnök: Tarsoly Eszter

 

Heltai János Imre: Dialogicitás a nyelvészeti etnográfiai kutatásban

 

 

 

Péntek // Friday

8:30–9:00

Kari Tanácsterem

regisztráció // registration

 

 

Kari Tanácsterem

 

szekcióelnök:
Szabó T. Annamária Ulla

A/331

 

teremfelelős:
Dobos Mária

A/336

 

szekcióelnök: Márku Anita, teremfelelős: Szabó Gergely

9:00–9:30

Dudics Lakatos Katalin:
A kárpátaljai szociolingvisztikai kutatások hasznosíthatósága az oktatásban

MoMa: egy beszéltnyelvi, nyelvjárási korpusz építésének lépései és érdekességei c. műhelyfoglalkozás

 

szervező: Vadász Noémi

 

további résztvevők:
Eris Elvira Mária,
Huszár Anna Laura,
Kalivoda Ágnes,
Sass Bálint

és Vargha Fruzsina Sára

 

9:30–10:00

Bárth M. János:
A helynévhasználat gyakorlatai Duna-Tisza közi kétnyelvű településeken

Hattyár Helga:
A siketség konstrukciói és a (jel)nyelvelsajátítás stratégiái siket gyerekeket nevelő halló családokban

10:00–10:30

Bauko János:
A szocioonomasztikai kutatások társadalmi hatásai

 

Barabás Blanka: Módszertani dilemmák egy nyelvészeti etnográfiai kutatásban

10:30–11:00

Berecz Ágoston:
Román fiúk magyar középiskolákban a dualizmus idején: különös tekintettel nyelvi beilleszkedésükre

Szabó Gergely – Szabó Nikolett – Kőszegi Áron:
A büszkeség és a haszon diskurzusai három kisebbségi kontextusban – Összehasonlító vizsgálat Katalónia, Csallóköz és Budapest példái alapján

 

11:00–11:20

Kari Tanácsterem // Faculty Council Room

kávészünet // coffee break

11:20–12:00

könyvbemutatók // book launch

Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Máté Réka (szerk.): A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben (Dudics Lakatos Katalin)

János Imre Heltai & Eszter Tarsoly (eds.): Translanguaging for Equal Opportunities. Speaking Romani at School (Dobos Mária)

 

a konferencia zárása // closing remarks

 

13:15

indulás a közösségi esemény helyszínére az egyetem A épületétől //
departure to the community event from building A